Monitor

PIT

Charakteristika monitoru

Monitor.jpg (18446 bytes) Je jedným zo základných komunikačných zariadení medzi používateľom a počítačov. Jeho prioritná úloha spočíva v tom, že sprostredkúva obraz vysielaný z grafickej karty. Hoci má relatívne dosť vysokú cenu, pomer ceny a kvality je pri monitore najvýhodnejší spomedzi všetkých zobrazovacími jednotkami. Medzi jeho nevýhody patrí predovšetkým nedokonalosti v stabilite obrazu (najmä náchylnosť na rušenie elektromagnetickymi poliami), veľké rozmery a hmotnosť spotreba elektrickej energie a vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.

Ako monitor pracuje?

Monitory vytvárajú obraz zložený zo skupiny blízko seba uloženych bodov. Obraz je vykresľovaný na farebnej obrazovke pomocou troch elektrónových lúčov pohybujúcich sa po tienidle /fluoreskujúca vrstva na jeho povrchu/. Obrazovka je vzduchoprázdna sklenená banka. V jej zadnej časti je katóda , označovaná tiež ako elektónové delo. Emituje elektróny smerom k anóde, ktorú tvorí práve tienidlo obrazovky. Elektróny sú na tejto ceste vychyľované elektromagnetickým poľom, ktoré vytvárajú vychyľovacie cievky. Z technologických dôvodov nemôžu byť vychyľované o viac ako 110°,? čo limituje zmenšovanie hĺbky obrazovky, a tým celého monitora.Tzv. maska je veľmi dôležitá pre verné zobrazenie. Tvorí jú kovová fólia s mnohými otvormi, ktorá usmerňuje elektrónové lúče na správne body.

Monitor a zdravie

Z hľadiska ochrany zdravia je významná miera elektromagnetického žiarenia a elektrostatických polí. Dnešné typy už splňajú normy na vyžarovanie, ale aj tak sa odporúča daľšia ochrana, ktorú možno pomerne spoľahlivo dosiahnuť použitím filtra obrazovky. Pričom sklenené filtre sú uprednoťované pred plastickými pre ich lepšie optické vlastnosti a výšku trvanlivosti. Takýto filter zvyšuje kontrat obrazovky a tým znižuje zaťaženie a prípadnú únavu očí. Pamätajme, že monitor sám najviac elektromagnetického žiarenia vyžaruje smerom dozadu a na boky, a to aj v prípade ak spĺňa normu!!!

Parametre monitorov

Veľkosť uhlopriečky

Udáva sa v palcoch a má vplyv na grafické módy, ktoré sa dajú používať pri zachovní ergonómie práce.
Veľkosť uhlopriečky Max. erg. rozlíšenie
14" 640 x 480
15" 800 x 600
17" 1024 x 768
21" 1280 x 1024

Frekfencia snímkového rozkladu

Určuje, či monitor bude poskytovať stabilný a neblikajúci obraz. Informuje o tom, koľko krát za sekundu je vykreslený obraz na tienidlo obrazovky. Za dobrú hodnotu sa považuje frekvencia 75 Hz a viac. Pri dnešných moderných typoch sa táto hodnota pohybuje nad 170 Hz a viac. S ohľadom na vlastné zdravie sa treba vyhýbať práci s monitorom, ktorého FSR je nižšia ako 75 Hz. Existuje aj frekvencia riadkového rozkladu, udáva maximálny počet riadkov, ktorý je schopný monitor zobraziť za jednu sekundu. Tento sa udáva v kHz.(30kHz ->70kHz a viac)

Rozostup obrazových bodov na tienidle

Určuje vzdialenosť medzi bodmi tienidla obrazovky v rozmedzí 0,29mm až po cca. 0,19mm pri najmodernejších typoch. Je aj priamy súvis medzi veľkosťou uhlopriečky a vzdalenosťou. Zo zvyšujucou sa veľkosťou uhlopriečky je potrebný čo najmenší rozostup. To bude záruka kvalitného obrazu. /napr. na rozlíšenie 1024 x 768 je potrebný rozostup bodov 0,25 mm. Podľa typu použitej mriežky možno obrazovky rozdeliť do nasledovných skupín.

Delta
Tienidlo s kruhovými otvormi pre tri elektrónové lúče. Každý je nostiteľom jednej zo základných farieb. Red Green Blue. Červená Zelená Modrá. Tento typ je nastarší
Trinitron
Technológia firmy SONY, založená na tienidle s otvormi trojuholníkového tvaru, čo dovoľuje poskytovať väčší jas a kontrast obrazu a má menšie skreslenie ako predchádzajúci typ
Chromaclear
Kombinácia predošlých dvoch typov
Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!