Mobilní technologie Intel® Centrino™

PIT

Logo Intel Centrino

Již delší dobu bylo známo, že Intel vyvíjí nový mikroprocesor speciálně určený pro přenosná zařízení pod kódovým názvem Banias. Nyní vše dostalo konkrétnější podobu. Mobilní platforma dostala oficiální název Centrino. Pod tímto názvem se v současné době schovávají tři nezávislé komponenty:

Jak už bylo řečeno, procesor Banias (oficiální název Intel Pentium M) představuje změnu v mobilních technologiích. Proč? Dosavadní notebokové procesory byly vždy vyvinuty odvozením od desktopové verze procesoru. Jinými slovy, nejprve jsme vyvinuli procesor s určitými vlastnostmi a danou frekvencí, a pak vyvineme jeho "mobilní" verzi, která bude poněkud energeticky úspornější. U procesoru Banias zvolila společnost Intel zcela opačný přístup: Od počátku návrhu byl vyvinut pro co nejmenší spotřebu elektrické energie. Návrhové cíle procesoru Banias byly čtyři: Prodloužená životnost baterií, snadná bezdrátová konektivita, nové formáty velikosti a vynikající výkon. Tak například je možno přehrávat video ve formátu DIVX při frekvenci 30 obrázků/s při spotřebě pouhých 7 Wattů.

Procesor Banias byl navržen izraelským týmem Intelu. Primárními cíli návrhu byly efektivní řídící příkazy, zvýšená datová kapacita a zcela nový systém správy napájení. Než si vysvětlíme, jak Banias šetří energií, pár slov teorie.

U číslicových obvodů – a mikroprocesor je bezpochyby takovým číslicovým obvodem – se uchovávají informace ve formě nul a jedniček. Samotné uchování takové informace není energeticky příliš náročné. Kde se ale spotřebuje velké množství energie je okamžik změny stavu, tedy ten bod, kde se nula přepíná na jedničku nebo naopak. Je to sice zlomek času v poměru k celkové době provozu obvodu, ale při stavové změně je odběr proudu skutečně enormní. To nám zároveň vysvětluje, proč procesory s vyššími frekvencemi stále více topí – těch stavových změn za sekundu je prostě více a více. Z toho důvodu se snažíme stále snižovat provozní napětí jádra procesoru. Na druhou stranu při jeho styku s okolním prostředím musíme kvůli zachování kvality signálů a jejich odolnosti proti rušení mít to napětí přece jen trošku vyšší. Styk s prostředím je proto energeticky dražší než vnitřní provoz procesoru. Prvním krokem při návrhu energeticky úsporného procesoru je proto omezení jeho styku s prostředím. Toho se dosahuje jednak zvětšením paměti cache na procesoru až na velikost 1MB (hlavně proto má Banias rekordní počet tranzistorů – 77 milionů, zatímco běžné Pentium 4 Northwood má pouze 54 mil., a jednak zdokonaleným prediktorem skoků, jednotkou

Advanced Branch Prediction

Tato jednotka analyzuje předchozí chování programu a předpovídá, které operace budou patrně požadovány v budoucnosti, což má za následek vyšší výkon. Podle Intelu je toto nejvíce revoluční částí technologie, která se nachází v dnešních procesorech. Díky extrémní efektivnosti jsou řídící cykly zkráceny a je dosaženo vyššího výkonu.

Technologie Micro-Op fusion

umožňuje, aby několik příkazů, čekajících na provedení, bylo provedeno najednou. Důsledkem je vyšší výkon a nižší spotřeba.

Jádro Banias obsahuje přes 77 milionů tranzistorů a dokáže zpracovat více instrukcí za cyklus hodin než Pentium 4.

Nová správa napájení není omezena na procesor. Pro úsporu energie části procesoru dovolují další snížení napětí, takře napájení se dostaně všude, kde třeba.

Článek byl převzat a upraven z adresy www.vahal.cz/html/centrino.html

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!