Paměti

PIT

Funkcia

Umožňujú prijímať, uchovávať a poskytovať informácie. Základnou informačnou jednotkou je 1 bit, základnou jednotkou na meranie veľkosti pamäti je 1 Byte. Vzťah medzi bitom a bytom znázorňuje nasledujúca tabuľka.

1 Byte 8 bit
1 kByte 1024 Byte
1 MByte 1024 kByte
1GByte 1024 MByte

Všeobecne možno rozdeliť pamäťové média do troch kategórii:

 1. Magnetické
 2. Polovodičové
 3. Optické

Pamäte magnetikého typu realizujú záznam zmagnetizovaním feromagnetickej vrstvy na danom type nosiča. Zaraďujeme harddisk, disketu a ostatné média využívajúce magentický záznam. Patria sem aj páskové pamäte, ktoré svoje uplatnenie nachádzajú v zálohovaní serverov.

Polovodičové pamäte pracujú na elektrickom príncípe. Veľmi dôležitou súčasťou každého počítača je BIOS. Basic Input Outpus System. Tu sú uchované všetky potrebné údaje o počítači. Uloženie je prostredníctvom pamäte typu ROM. Bez tejto by bol počítač nepoužiteľný!!! Taktiež operačná pamäť je tohto typu a v súčasnosti, keď sa nároky na oprečného systému ale i aplikačného softvéru neustále narastajú, tak je viac ako relevantné sa týmito otázkami zaoberať.

Optické pamäte zapisujú a čítaju údaje optickým lúčom s určitou vlnovou dĺžkou. Patrí sem CD ROM, CD RW ROM, DVD

Niekedy je možné sa stretnúť s rozdeleníím pamatí do dvoch kategórii, podľa toho ako dané zariadenie pristupue k uloženým informáciam. Vtedy sa zvyknú rozdelovať na pamäte so sekvenčným prístupom a pamäte s priamym prístupom. Pri prvom type si možno zjednodušene predstaviť pomocou klasickej magnetofónovej kazety kedy su jednotlivé údaje uložené za sebou a ich čítanie je možne len takto. Čo sa týka priameho prístupu tak tu su všetky údaje prístupné v ktoromkoľvek časovom horizonte.

Rozdelenie polovodičových pamäti

Podľa spôsobu prístupu

 1. RAM - Pamäť s ľubovoľným prístupom - random access memory
 2. SAM - Pamäť so sekvenčným prístupom - seq. access memory
 3. Ostatné - Pamäte typu CAM, LIFO, FIFO

Podľa možnosti zmeny údajov

RWM
Pamäť určená na čítanie a zápis údajov (Read Write Memory)
ROM
Pamäť určená len na čítanie (Read Only Memory)
PROM
Programovateľná pamäť len na čítanie (Program. Read Only Memory)
EPROM
Zmazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (Eras. Program. Read Only Memory)
EEPROM
Elektricky zmazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (Electr. Eras. Program. Read Only Memory)

Podľa technickej realizácie

 1. DIPP - Naletované priamo na doske (1 kB - 512 kB) (Dual Inline Pin Package)
 2. SIPP - Tvorené z niekoľkých obvodov typu DIPP. Spojenie sprostredkuje pätica. (Single Dual Inline Pin Package)
 3. SIMM - Novší vývojový stupen SIPP. Pripojenie pomocou kontaktných plôšiek. (Single Inline Memory Modul) SIMM30.jpg (43931 bytes) 30 kontaktov zaručovalo šírku zbernice 8 bitov (256 kB - 16 MB) SIMM72.jpg (48038 bytes) 72 pinové verzie mali šírku zbernice 16 bitov
 4. PS/2 - Určené pôvodne pre počítače IBM PS/2, odtaďiaľ pochádza ich názov. Konštrukčne boli pokračovaním SIMM. 72 pinov (kontaktov) zaručuje šírku zbernice 32 bitov. (4 MB - 32 MB) napr. EDO DRAM
 5. DIMM - Najnovší typ pamätí, ktorý vyšiel z konšrukcie PS/2. Ich vývoj si vynútili zvýšené požiadavky na kapacitu operačnej pamäte a problémy pri montáži. Majú 168 pinov a šírku zbernice 64 bitov (8 MB - 512 MB) (Dual Inline Memory Modul)
 6. Dimm2.jpg (26087 bytes) SDRAM - Su variantom pamäte DIMM. Vylepšenie prístupovej doby. Pracujú synchrónne s externým taktom vonkajšej jednotky. Podporované frekvencie sys. zbernice FSB (66 MHz - 133 MHz). (Synch. Dynamic Random Access Memory)

Podľa doby prístupu

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!