Myš

PIT

Myska.jpg (5389 bytes) Je externé vstupné zariadenie, ktoré umožňuje plynulé ovládanie pohybu kurzora po obrazovke v ľubovoľnom smere; kurzor presne kopíruje pohyb myši po podložke, čím zjednodušuje ovládanie aplikácií. Všetky graficky orientované operačné systémy ako je Windows si jej používanie prakticky vynucujú. Myš je vybavená jedným alebo viacerými tlačítkami - najčastejšie troma, ktorých funkcia môže byť rôzna (najčastejšie sa ľavé tlačítko používa vo význame Enter a pravé na vyvolanie kontextového menu - miestnej ponuky). Počítač musí byť vybavený potrebným softvérovým ovládačom (driverom), ktorý je dodávaný spolu s myšou na diskete. Citlivosť myši je 300 - 600 dpi.

Prenos informácií medzi myšou a počítačom môže byť prevedený dvoma spôsobmi:

káblom
čo je dnes najčastejšie používaný, ale nie príliš pohodlný spôsob, lebo kábel bráni voľnému pohybu tela myši
opticky
pomocou infračervených lúčov. Táto technológia (angl. cordless) je síce pohodlná, ale nákladnejšia. Okrem toho, myš musí byť vybavená vlastným akumulátorom. Keď je tento zdroj vybitý, treba akumulátor dobiť a zariadenie nemôže byť určitý čas v činnosti.

Myši sa dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa spôsobu snímania polohy:

myši s guličkou
v tele myši je riadiaci jednočipový mikropočítač, ktorý odpočitáva relatívne posunutie v ortogonálnych smeroch (x,y) a vysiela počítaču po sériovej linke trojicu údajov (prírastok X, prírastok Y a kombináciu stlačených tlačidiel). Mechanickým základom myši je ťažká gulička (obyčajne s kovovým jadrom a potiahnutá gumou), ktorá vystupuje asi 3 mm pod úroveň myši vďaka čomu sa pri každom pohybe myšou po podložke pootočí. Tento pohyb je snímaný dvoma snímacími kolmo na seba postavenými valčekmi, na ktorých sú upevnené dierkované krúžky. Pred každým krúžkom sú umiestnené dve svietiace diódy a za ním dva fototranzistory, ktoré snímajú svetlo z diód tak, že nikdy nemôže nastať situácia, že by oba fototranzistory súčasne zosnímali svetlo. Ak sa krúžok pootočí, potom jeden z tarnzistorov dostane svetlo a druhý bude zatemnený. Pri otáčaní sa sníma počet zmien na fototranzistoroch za čas a taktiež sa určuje smer. Tieto údaje sa vyhodnotia a v konečnom dôsledku dostaneme rýchlosť. Keďže sú krúžky dva, sú dva aj smerové vektory (horizontálny a vertikálny), z ktorých počítač ľahko dostane výsledný smerový vektor pohybu. U myší pracujúcich na tomto princípe dochádza často k zaneseniu vnútornej mechaniky a teda k zlej funkčnosti myši, preto je nutné myš občas rozobrať a vyčistiť
myši pracujúce na princípe optického snímania pozície
vyžadujú špeciálnu zrkadlovú podložku, ktorá obsahuje hustú mriežku. Vo vlastnom tele myši sa nachádza zariadenie vysielajúce svetelný lúč smerom k podložke. Pri dopade lúča na mriežku dôjde k zmene odrazu, ktorá je indikovaná ako pohyb myši. Použitie tejto technológie zaručuje oveľa presnejšiu indikáciu polohy a pohybu myši.
myši kombinujúce obe predchádzajúce technológie
myš má guličku, na ktorej je umiestnená mriežka. Pri dopade lúča na guľovú mriežku dôjde l zmene odrazu, čím je indikovaný pohyb myši.

Myš sa pripája k počítaču cez sériový port, 25 alebo 9 pinový. Komunikuje s ním pomocou prerušenia. Pri pohybe myši alebo stlačení tlačítka myš vysiela žiadosť o prerušenie.

Pri prenosných počítačoch - notebookoch, kde nie je priestor pre pohyb myšou, sa používa:

trackball
"obrátená" myš (gužový ovládač), u ktorého sa krúti gužôčka prstom
touchpad
malá plôška reagujúca na dotyk
trackpoint
malá páčka umiestnená medzi klávesmi, reaguje na vychýlenie
Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!