CD-ROM

PIT

Cd rom-gif.gif (1373 bytes) Vývoj technológii optického uchovávania informácii prešiel už viacerými generáciami. K pôvodnému kompaktnému disku CD /Compact Disc/ nedávno pribudol i digitálny viacúčelový disk DVD /Digital Versatile Disc/, ktorý výrazne rozšíril kapacitné možnosti uchovávania informácii. Podobne sa rozšírili aj možnosti, ktoré ponúkajú optické jednotky.

Technológia CD ROM /read only/

CD ROM sa po prvý krát stali atraktívnymi po zavedení OS WIN 3.0, ktorý znamenal zrod multimédii pre osobné počítače. So svojou kapacitou 650 MB sa stal ideálnym na distribúciu veľkým multimediálnych súborov, či alplíkácii v čase keď pevné disky dokázali uchovať 10MB - 40 MB. Vyrábajú sa dva typy CD ROM diskov. Prvý sa podobá klasickému hudobnemu CD s priemerom 12 cm a druhý má priemer 8 cm označovaný tiež ako mini CD ROM. Na disku CD ROM nie je záznam usporiadaný vo forme stôp ako pri pevnom disku, ale podobne ako pri gramogónovej platni v jednej špirálovitej stope. Táto špirála má okolo 20 000 závitov a jej dĺžka je viac ako 5 km.

CD-spirala.jpg (86699 bytes) CD-medium.jpg (138859 bytes)

Záznam sa na CD ROM delí na minúty, každá minúta sa delí na 60 sekúnd. Disk sa otáča tak aby bola rýchlosť snímania bola konštantná, preto sú v rôznych rôznych miestach disku rôzne otáčky. Pomer rýchlosti otáčania disku na okraji ku stredu disku je 1 : 3. Prenosová rýchlosť je najdôležiteľším parametrom každej CD ROM mechaniky. V minulosti to bola rychlosť 150 kB/s, čo zodpovedá rýchosti čítania klasického hudobného CD. Postupne sa táto rýchlosť zvyšovala /označuje sa ako násobok rýchlosti čítania klas. CD čiže 150 kB/s = 1x/až dospela k dnešným hodnotám ktoré sa pohybujú na hranicí 50x. Možno najrozšírenejším patria 32 rýchlostné mechaniky ktoré majú dobrý pomer výkon:oprava chýb. To je práve daľší parameter, ktorý je veľmi dôležitý. Na trhu sa objavuju aj mechaniky s označením napr. 32x MAX. 32x znamená 32 násobnú rýchlosť čítania. MAX označuje, že tento parameter bude dodržaný iba na vonkajšom okraji disku. Mechaniky bez tohto označenia zaručujú udržanie deklarovanie rýchlosti v celom rozsahu média. V súčasnosti je viac ako 80% osobných počítačov vybavených s jedonotkou CD ROM a s tisíckami titulov, ktoré možno získať na CD ROM médiách. Z toho vyplýva, že táto technológia sa stala nevyhnutným štandardom.

CD-ROM-mechanika.jpg (23752 bytes)

Technológia CD R /write-once/

CD-Recordable (nahrávateľné) bolo prvou technológiou možňujúcou používateľom os. počítačov optické zaznamenávanie informácii. Existujú dve možnosti ako nahrať údaje na disk. Prvou možnosťou je jednorázové zaznamenávanie informácii, keď sa celá kapacita disku využije pri jednom nahrávaní. Druhou možnosťou je viacnásobné nahrávanie, ktoré umožňuje používateľovi pridávať na disk informácie postupne. V tomto prípade musí mať každé nahrávanie minimálny rozsah 15 MB, pričom používateľ môže pokračovať, až kým sa celá kapacita 650 MB nevyčerpá. CD R využíva rovnaký štandard ako CD ROM, čo zaručuje kompatibilitu. Na rozdiel od jednotiek CD RW sú schopné zapisovať iba na CD R disky. Výhodov však je že sú rýchlejšie. Systém CD R poskytuje bezpečné uchovávanie dát, pretože neexistuje možnosť omylom pozmeniť, prípadne vymazať citlivé informácie.

Technológia CD RW /ReWritable/

Táto technológia poskytuje možnosť opakovaného zápisu na CD médium. CD RW disk je drahší než CD R disk, ale môže bžyť opakovane vymazaný a zapísaný rovnakočasto ako bežná kazeta. Tiež splňa rovnaku normu ako CD ROM a teda je kompatibilný zo všetkymi ostatnými jednotkami. Pri použití formátu UDF kapacita disku mierne klesá na 535 MB, ale disk získava všetky možnosti klasickej diskety vrátane možnosti drag and drop /uchop a ťahaj/ a prístupu pomocou označenia jednotky pod Windows. Zápis je možný ako na CD RW tak i na CD R medium. Všestrannosť tejto technológie ju predurčuje rovnako na osobné uchovávanie informácii veľkého rozsahu, archivovanie a zaznamenávanie často sa meniacich objemných súborov dát.

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!