GSM – Global System for Mobile telecommunications

PIT

Počítačové sítě

Různé

GSM sítě jsou tzv. celulární tzn. buňkové systémy. To znamená, že GSM síť je tvořena buňkami vysílačů signálu. GSM systém využívá mobilních stanic – telefonů. Těch je velké množství druhů a typů. Co se týče výrobců, jednoznačně vede finská NOKIA následovaná japonsko-švédským SONY/ERRICSON a německým SIEMENSem. Co to ale mobil je? Jde o mobilní zařízení schopné vysílat a přijímat radiový signál, jehož prostřednictvím voláme či píšeme SMS.

Mobilní telefony se podobně jako jiná moderní zařízení vyvíjely postupně - nazýváme to generacemi mobilních stanic:

Jenže bez operátorů jsou mobily jen plastovými krabičkami bez valného využití. Operátoři jsou ti, kdo nabízí všechny služby sítě jako je volání, SMS apod. Operátoři jsou vlastně společnosti, které si vybudovali vlastní GSM sítě a nabízejí její služby svým zákazníkům.

V ČR jsou tři operátoři GSM sítí: Eurotel, Radiomobil a Český Mobil. Eurotel svoji GSM síť nazývá Eurotel Global a jako jediný nabízí i služby analogové sítě NMT pod názvem T!P. Radiomobil provozuje síť T-Mobile (bývalý Paegas) a nejmladší operátor Český mobil svoji síť nazval Oscar. Všichni tito operátoři nabízejí rozličné služby a pořádají výhodné akce či různá zvýhodnění tak, aby měli co největší zisk a doslova se předhánějí atraktivních slev na telefonech či službách za což může dobré konkurenční prostředí.

Služby GSM

využití nabízených služeb je závislé na typu mobilního přístroje

Dokument je převzat a upraven z maturitních okruhů vypracovaných studenty ve školním roce 2002/03.