Digitální fotografie

PIT

Počítačové sítě

Různé

Rozdělení digitálních fotoaparátů

Statické

neumožňují snímat fotografované objekty v pohybu, ale mají vysoké rozlišení. Jejich použití je pro studiovou fotografii, zpravidla nemají vlastní paměť na snímky a bývají přímo připojeny k počítači.

Senzor CCD statických digitálních fotoaparátů je uspořádán do řady a snímek se tvoří postupným řádkováním pomocí krokového motorku, podobně jako u scanneru. Tyto fotoaparáty však disponují vysokým rozlišením 7000x5000 bodů.

Dynamické
umožňují snímat objekty v pohybu. Většina digitálních fotoaparátů na trhu je právě tohoto typu. Snímací buňky tvoří matici, snímek je pořízen všemi snímacími body v jeden okamžik. Tyto fotoaparáty mají nižší rozlišení, než přístroje statické.

Snímání barev

Senzor CCD je barvoslepý, tzn. podává pouze informace o jasu. Proto je nutné pomocí filtrů nasnímat jasové složky pro jednotlivé barvy (RGB):

  1. Jeden senzor CCD, který může být i řádkový. Před objektiv postupně předsadíme jednotlivé filtry (RGB). Každou scénu musíme nasnímat třikrát. S výhodou lze tento postup použít právě u statických fotoaparátů
  2. Jeden senzor CCD, který má před každou buňkou předsazen miniaturní filtr. Jeden obrazový bod bývá reprezentován čtyřmi buňkami. Nevýhodou tohoto řešení je nižší rozlišení
  3. Tři senzory CCD. Na každý z nich dopadá jedna barevná složka. Rozdělení barevných složek se zpravidla provádí optickým hranolem.

Komprese obrazu

Většina přístrojů pracuje v režimu tzv. TrueColor. Každý bod je reprezentován 24 bity, 8bitů na každou barevnou složku RGB. Pro uložení obrazu na paměťové médium je potřeba použít kompresi, aby se na něj vešlo co nejvíce snímků. Dalším dobrým důvodem použití komprese je rychlost manipulace, protože kopírování komprimovaných souborů je rychlejší. Používá se:

Komprese bezztrátová
která zkomprimuje obraz tak, aby se dal zrekonstruovat v původní podobě. Používá se komprese RLE i LZW, výsledný soubor bývá zpravidla ve formátu TIFF
Komprese ztrátová
která zkomprimuje obraz daleko účinněji za cenu ztráty nepodstatných odstínů ve snímku. Stupeň komprese se zpravidla dá nastavit ve dvou stupních. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout při snímání předloh bohatých na strukturu, kde odlišnosti odstínů nepostřehneme. Naopak při snímání jednolitých předloh s ostrými přechody jsou v blízkosti přechodů mezi přechody i na hladkých plochách patrné tzv. artefakty, které často působí rušivě. V takovém případě je nutné zvolit nižší stupeň komprese nebo použít kompresi bezztrátovou.

Paměti

Paměť slouží k uložení pořízených snímků pro jejich další zpracování. Používají se dva základní typy pamětí, v poslední době k nim však přibyly další.

Paměť typu RAM
je historicky nejstarší, je také nejrychlejší. Používá se k dočasnému uložení snímku před definitivním uložením na jiné paměťové médium. Její přítomnost uživatel zpravidla nevnímá. Nevýhodou je ztráta uložených dat při odpojení napájení, proto jsou k trvalému uložení snímku nevhodné.
Paměť typu Flash
je na tom daleko lépe ohledně trvanlivosti, bez napájení udrží uloženou informaci až několik desítek let. Bývá reprezentována různými typy podle výrobce, např. MMC, SD, SM, MS, CF, xD, ... Výhodou jsou malé rozměry, hmotnost a vcelku dobrá odolnost proti nárazům. Nevýhodou je nízká kapacita a vysoká cena, ovšem současný trend trhu je zvyšování kapacity a snižování ceny.
Paměti na principu pevných disků
mají proti pamětem Flash vyšší kapacitu za přijatelnou cenu. Nevýhodou je nižší odolnost proti otřesům, zpravidla nižší rychlost a vyšší spotřeba energie. Často bývá integrována do větších pouzder paměťových karet a je s nimi zaměnitelná.
Paměti na principu kompaktních disků
využívají výhody velmi levného způsobu zápisu na kompaktní disky menších velikostí typu CD-R a CD-RW. Vzhledem k nízké ceně je možné tyto kompaktní disky přímo archivovat, není tedy nutné jejich obsah kopírovat na jiné médium. Jsou o něco rozměrnější, ale médium lze přímo vložit do počítače s mechanikou CD-ROM.

Propojení s počítačem

Data z digitálního fotoaparátu je zpravidla nutné přenést buď do počítače nebo přímo na tiskárnu. Nejpoužívanější je v současné době propojení pomocí kabelu na některé rozhraní počítače.

Nesmíme však zapomenou na jiné způsoby přenosu dat, např. fyzický přesun média:

Obslužné programy

V současné době se ke každému digitálnímu fotoaparátu dodává obslužný software na CD, na kterém jsou ovladače pro starší verze Windows (Win9x/ME, WinNT a Win2000). Nejnovější verze Windows XP (s aplikovanými servispacky), Linuxu (kernel 2.4.x a vyšší) a MacXOS již tyto ovladače obsahují a není tedy nutné nic dalšího instalovat. Na doprovodném CD bývá i další software na manipulaci s obrázky, formátování paměťových karet, nastavení fotoaparátu apod. Pro funkci přenášení snímků do počítače tento software zpravidla není nutný.

Literatura

Návrat na hlavní stránku