Modemy a faxy

PIT

Odkazy

Autor: Marek Beneš

Modem

(MOdulátor – DEModulátor) – je externí (připojení přes COM1 nebo COM2) nebo interní (zásuvná karta) zařízení, které převádí digitální signál z počítače na signál analogový, který je vysílán po běžné telefonní lince jinému modemu, který analogový signál převede zpět do digitální podoby.

Nosný signál (carrier) je tedy analogový signál telefonní linky o šířce 300 až 3400 Hz, na který se data tzv. modulují. Většina modemů umožňuje i posílání a příjem faxových signálů – odtud označení faxmodem.

Parametry modemů

Metody modulace

Předpokladem úspěšné komunikace je pak vzájemná domluva obou modemů. Pokud by modem nedokázal přijmou a přečíst signál od svého protějšku, spojení a přenos dat by se nikdy neuskutečnilo. Z tohoto důvodu byly organizací CCITT vytvořeny tzv. protokoly, což jsou pravidla, podle kterých se přenosy informací realizují a regulují.

Protokoly modulačně-rychlostní

Definují přenosovou rychlost (udává se v bitech/sekundu) a způsob modulace signálu (na němž je rychlost závislá)

Kompresní protokoly

Další možností jak zrychlit přenos dat je jejich komprese, tu zajišťují tzv. kompresní protokoly.

Samoopravné protokoly

Jsou určeny k automatické opravě chyb vzniklých během přenosu.

Protokoly pro přenos souborů

Jedná se o protokoly zajišťující přenos souborů, většinou obsahují i korekci chyb.

Hlasové služby

Některé modernější typy modemů umožňují kromě přenosu dat a faxů i hlasové služby. Používá se u tzv. multifunkčních zařízení – modem rozpoznává zda jde o přenos hlasu – chová se jako telefon, nebo o přenos dat a faxu a pak se chová jako faxmodem. Některé tyto přístroje pak nabízejí i služby jako záznamník nebo telefonní seznam, tyto funkce jsou dostupné pouze v době zapnutí počítače – data z těchto služeb jsou ukládána na pevný disk.

Protokoly faxmodemů

Tyto protokoly se musí shodovat s protokol faxů telefonních – odpovídají standardům CCITT.

Dále by nás mělo zajímat ovládání a funkce hardwarové části modemu – to specifikují tzv. třídy.

Fax

je koncové telekomunikační zařízení, připojitelné do běžné telefonní sítě, umožňující odesílání a přijímání grafických předloh – tomuto přenosu se říká faximilní přenos.

Fax pracuje na podobném principu jako kopírka – tzn. že zdrojový dokument rozloží na soustavu bodů uspořádaných do řádků. Dokument je pak snímán světelným paprskem bod po bodu v určitém rozlišení (kvalitě). Odražené světlo je pak snímáno a převáděno na data, ty jsou zakomprimována a následně namodulována na nosnou frekvenci a vysílány po telefonní lince jako tzv. faxový signál. Přenášená zpráva je pak doplněna údaji o detekci chyb. Je-li některá z linek během přenosu poškozena, netiskne se nebo je nahrazena linkou předchozí.

Moderní faxy pak podporují řadu uživatelských funkcí jako je např. redial (opakovat volání posledního čísla, paměť na čísla, záznamník, odložení odesílání (jde o automatické odesílání faxu v nastavenou dobu – např. v době nižšího vytížení sítě), odesílání více adresátům. Mezi nejzajímavější funkce patří tzv. pooling – funguje podobně jako schránka – ve zdrojovém faxu jsou připraveny dokumenty, které jsou volajícímu dostupné pod určitým kódem. Po zadání kódu jsou data ze zdrojového faxu přenesena do faxu volajícího (poplatky platí volající).

Rozlišení faxů

Metody tisku

Protokoly faxů

Standardy schvaluje organizace CCITT.

Přenosová rychlost pak závisí na podporovaném protokolu, na aktuálním stavu sítě, na zvoleném rozlišení a na zaplnění stránky.

Režimy kombinovaných přístrojů

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!