Bezdrátové přenosy

PIT

Odkazy

Bezdrátové přenosy

V současné době se stávají velmi populární a to z důvodu jejich pohyblivosti. Nejsme závislí na žádném kabelu, či přípojce v místnosti. Proto jsme mobilní. Ale to není jediný důvod.Používají se i na místech, kde k žádnému pohybu nedochází a to kvůli absenci jakýchkoliv hmotných vodičů (drátů). Nemusíme tak nic vrtat ani vymýšlet, kudy kabel povede. Není možné rozkopat či vrtat zdi v památkově chráněné budově, nebo když je potřeba překlenout veřejné prostranství.

Využití přenosového pásma

Při bezdrátových přenosech se používá šíření elektromagnetických vln, charakteristických zejména svou frekvencí a od ní odvozenou vlnovou délkou. Důležité je vědět, které frekvence či celá frekvenční pásma se dají k přenosům využívat a jaké mají vlastnosti. Důležité jsou tedy pro nás radiové, mikrovlné, infračervené a viditelné části spektra. Vyšší části spektra (UV, rentgenové zařízení či gamma zařízení) mají největší šířku přenosového pásma, ale nejsou pro datové přenosy použitelné (obtížně modulovatelné a hlavně jsou lidskému zdraví škodlivé.

Radiové přenosy

elektromagnetické vlny lze poměrně snadno generovat i přijímat. Dosah může být relativně velký a mohou prostupovat budovami. Jejich šíření je všesměrové. Na nižších frekvencích vlny snáze procházejí skrz překážky a se vzdáleností slábnou. U vyšších frekvencí se šíří více přímočaře a odráží se od překážek (jsou závislé na podnebních podmínkách). U radiových vln je velmi důležitá jejich koordinace ( přidělování frekvencí), aby nedocházelo k rušení jinými přenosy. Pro datové přenosy nejsou moc vhodné a to z důvodu jejich malé šířky přenosového pásma.

Mikrovlné přenosy

probíhají v pásmu nad 100MHz, kde se mohou šířit velmi přímočaře a jejich energie lze velmi přesně směřovat do určitého paprsku. Využívá se k tomu parabolických antén, které musí být velmi přesně zaměřeny. Úzce směřované mikrovlny dokáží cestovat na relativně dlouhé vzdálenosti, ale pouze na přímou viditelnost. V případě nutnosti překlenutí nepřímé viditelnosti se používají retranslační stanice. Avšak antény základových stanic mohou být řešeny například i tak, aby pokrývali celé své okolí či jen jeho určitou část a umožňovali druhým komunikujícím stranám pohyb v rámci tohoto území a svého dosahu (nejznámější je GSM).

Přenosy v infračervené části spektra

jsou s oblibou používány na velmi krátké vzdálenosti (dálková ovládání, IRD datové porty). Nevýhodou však je neprostupnost překážkami, nemožnost používat na větší vzdálenost, mimo budovy, na denním světle.

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!