Elektronické bankovnictví

PIT

Odkazy

Phone banking

Prostřednictvím telefonu (i mobilního) můžete zjišťovat zůstatky na svém účtu a provádět transakce. V některých bankách mluvíte s živým člověkem, v jiných na vaše pokyny čeká hlasový automat (v tomto případě potřebujete telefon s tónovou volbou).

Co služba nabízí?

Banka po telefonu může mít několik úrovní. Pasivní varianta nabízí zjišťování zůstatků na účtu, aktuálních úrokových sazeb a devizových kurzů banky, většinou prostřednictvím automatu. Aktivní verze navíc umožňuje zadávání příkazů k úhradě i inkasu, měnové konverze, zakládání spořících či termínovaných vkladů a další služby.

Jak to funguje?

Po vytočení čísla telefonní banky se vám ozve hlasový automat, který vás požádá o vaši identifikaci (prostřednictvím klientského čísla a PINu, které jste obdrželi od vaší banky) a pak již můžete provádět transakce. Pokud mluvíte s operátorem, probíhá přihlášení obdobně, čísla však nemusíte vyťukávat pomocí na klávesnici telefonu, ale nadiktujete je telefonnímu bankéři.

Služby využívající hlasových automatů většinou nabízejí omezený rozsah služeb, jsou však k dispozici nepřetržitě. Telefonní bankéři mívají v některých bankách omezenou pracovní dobu, ve zbývajícím čase se i zde setkáte s automatem.

Kolik to stojí?

Ve většině bank platíte za zřízení služby (většinou do sta korun) a poté bývá ještě účtován měsíční poplatek (maximálně v desítkách korun). Transakce prováděné prostřednictvím telefonu jsou levnější než na přepážce samotné banky. Některé banky (eBanka) naopak za telefonní transakce účtují nejvíce aby přiměli klienty používat jiné komunikační kanály (například internet).

Jak je to s bezpečností?

V případě vyzrazení vašich vstupních hesel může kdokoli provádět transakce s vaším účtem. Tomuto nebezpečí lze předejít nastavením limitů pro transakce prováděné po telefonu, používáním elektronického klíče (nabízí pouze některé banky) a především uložením vstupních hesel pouze do vlastní hlavy.

GSM Banking

Tato služba umožňuje provádět transakce s běžným účtem z kteréhokoli místa na světě, kde můžete použítsvůj GSM mobilní telefon.

Co služba nabízí?

Stejně jako telefonní banka i tato služba může mít svoji pasivní (zůstatky, úrokové sazby, devizové kurzy) a aktivní verzi (příkazy k úhradě či inkasu, konverze měn, zakládání termínovaných vkladů a další). V eBance umožňuje generování kódů (náhrada elektronického klíče) pro přístup k vašemu účtu.

Jak to funguje?

Transakce a zjišťování zůstatků probíhají pomocí technologie SIM Toolkit a bankovní aplikace nahrané na vaší SIM kartě. Každá prováděná transakce probíhá prostřednictvím zašifrovaných krátkých textových zpráv. K použití aplikace potřebujete znát PIN. Kromě tohoto řešení, které musí podporovat operátor mobilní sítě některé banky (například Česká spořitelna) nabízejí tzv. SMS banking prostřednictvím nezašifrovaných krátkých testových zpráv. Další variantou může být WAP banking, který však vyžaduje telefon podporující tuto službu. V současnosti jej nabízí pouze eBanka a Česká spořitelna, ostatní banky se na jeho zavedení chystají také. Podstatnou nevýhodou je nutnost mít u sebe autentizační kalkulátor (i v případě využívání Mobilního klíče u eBanky, anebo musíte k WAPu použít jiný mobilní telefon).

Kolik to stojí?

V rámci konkurenčního boje je některými velkými bankami (skupina ČSOB) služba nabízena zdarma. V jiných (eBanka) je již zahrnuta v poplatku za vedení účtu. Tam, kde je již zpoplatněna se cena pohybuje mezi třiceti a šedesáti korunami měsíčně. Samotné transakce jsou levnější než na přepážce, musíte však současně platit své mobilní síti za odeslané textové zprávy (jedna až tři koruny). V případě využití WAPu platíte podle doby připojení (jedna až tři koruny za minutu).

Jak je to s bezpečností?

Při využití technologie SIM Toolkit je veškerá komunikace mezi vaším telefonem a bankou zašifrovaná a lze říci, že splňuje vysoké nároky kladené na bankovní aplikace. Toto však nelze říci o nezašifrovaných textových zprávách SMS banky (Česká spořitelna), pravděpodobnost zachycení textové zprávy nepovolanou osobou se však blíží nule. WAP banking dosahuje vysoké úrovně bezpečnosti díky nutnosti použít elektronický klíč, rovněž komunikace mezi vaším telefonem a bránou mobilní sítě může být šifrována, což podle některých názorů umožňuje dosažení vyšší úrovně bezpečnosti než na internetu.

Home banking

Chcete-li své bankovní transakce provádět z pohodlí domova (či své kanceláře) budete potřebovat počítat s nainstalovaným bankovním programem, telefonní linku (nebo připojení k internetu). Prostřednictvím tohoto kanálu můžete své peníze řídit kdykoli a odkudkoli.

Co služba nabízí?

Chcete-li mít banku na svém pracovní stole určitě si pořiďte tuto službu. Jejím prostřednictvím můžete provádět transakce jako na pobočce vaší banky, můžete mít rovněž přehled o probíhajících pohybech na vašem účtu v reálném čase. Program lze provázat s vlastním účetnictvím. Nevýhodou je vázanost na jeden (či několik) konkrétní počítač s nainstalovanou bankovní aplikací. Pokud navíc nemáte pevné připojení k internetu, budete muset navíc platit telefonní poplatky.

Kolik to stojí?

V některých bankách zaplatíte poplatek za zřízení služby (většinou v řádu stokorun) a pak platíte měsíční platby (do sta korun). Transakce prováděné tímto způsobem jsou většinou výrazně levnější, při větších objemech plateb se vám může homebanking takto sám zaplatit. Kromě těchto poplatků musíte ještě platit za připojení k internetu a telefonní poplatky.

Jak je to s bezpečností?

Aplikace ve vašem počítači, šifrovaná komunikace mezi vámi a bankou zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti. Její úroveň je vyšší než u internetového bankovnictví.

Internet banking

K využití této možnosti komunikace se svou bankou potřebujete pouze počítač připojený k internetu. Pak již není důležité, kde na Zemi se nacházíte, vaše banka je tak daleko jako nejbližší připojení k celosvětové počítačové síti.

Co služba nabízí?

Bez nutnosti vázat se na nějaké místo můžete využívat stejných služeb jako byste byli přítomni v pobočce vaší banky. Stejně jako tam můžete zjišťovat zůstatky, historii účtu, zadávat příkazy k úhradě, inkasu, k měnové konverzi, zakládat termínované či spořící účty a využívat dalších služeb nabízených vaší bankou. Internetové bankovnictví v současné době nabízí již všechny banky.

Jak to funguje?

K využití této služby potřebujete počítač připojený k internetu. S pomocí prohlížeče si otevřete webovou stránku vaší banky a můžete provádět transakce. Ke vstupu do své banky potřebujete své uživatelské jméno nebo klientské číslo. K ověření vaší totožnosti využívají banky různých metod. Nejjednodušší, ale zároveň nejméně bezpečnou, je použití hesla. U některých bank dostanete za poplatek tzv. autentizační kalkulátor (skutečně vypadá jako kalkulačka), se kterým si přístupový kód vygenerujete před každým přihlášením. eBanka nabízí možnost zasílání přístupového kódu na předem určený mobilní telefon. U ČSOB se můžete setkat s identifikací klienta pomocí kódu uloženého na čipové kartě, což ale znamená mít na počítači naistalovanou čtečku čipových karet. Poslední možností je uložení bezpečnostního certifikátu přímo v počítači, ze kterého se k internetovému bankovnictví připojujete.

Kolik to stojí?

V některých bankách musíte jednorázový zaplatit poplatek za zavedení služby. Dále se obvykle platí měsíční vedení služby. Ostatní poplatky již závisí na využívaném způsobu identifikace klienta. Autentizační kalkulátor stojí obvykle okolo tisícovky, v případě vypůjčení od banky pak několik desítek korun měsíčně. Čtečka čipových karet přijde na patnáct set až tři tisíce korun. . Kromě těchto poplatků samozřejmě platíte za připojení k internetu. Transakce prováděné jejím prostřednictvím jsou levnější než na přepážce.

Jak je to s bezpečností?

Tuto otázku si určitě kladou mnozí z nás, hlavně v souvislosti s bezpečností samotného internetu.

Komunikace s bankou probíhá pod zabezpečeným protokolem https. Míra bezpečnosti tedy závisí hlavně na způsobu identifikace klienta. Nejméně bezpečnou variantou je heslo. Pokud jej někdo zjistí, může se ihned dostat k vašim financím. Bezpečnější je použití certifikátů uložených přímo v počítači, autentizačního kalkulátoru, mobilního telefonu nebo čipové karty jako klíče k přístupu na účet. Většina bank se snaží přesvědčit své klienty o bezpečnosti toho způsobu identifikace, který sama využívá, absolutní záruky však bohužel poskytnou nelze.

Bezpečnost přímého bankovnictví (Direct Banking)

Základním krokem přímého bankovnictví je jednoznačná identifikace a ověření totožnosti osoby, se kterou banka vstupuje do smluvního vztahu. Toto ověření provádí obvykle obecní úřady, notáři, pošta (ne v ČR) nebo pobočky mateřské banky. V zahraničí Direct Bank provádí i ověření bonity potenciálního klienta (scoring) prostřednictvím mezibankovní databáze (obvykle poskytuje specializovaná firma).

Klient obdrží od Direct Bank své identifikační číslo, číslo běžného účtu a osobní identifikační číslo PIN (je odlišné od PIN platební karty). Při provádění bankovních transakcí se dále používá podpisový vzor a osobní heslo, které si zvolil klient (uvádí ho v žádosti o uzavření smlouvy).

Každá telefonická operace je prováděna v těchto krocích:

  1. Jednoznačná identifikace klienta pomocí identifikačního čísla.
  2. Ověření totožnosti pomocí tajného kódu PIN.
  3. Při telefonickém kontaktu s operátorem se často používá i osobní heslo klienta.

Jestliže dojde k chybnému zadání kódů (obvykle 2×), je účet automaticky zablokován a klient musí provést jeho odblokování bankou stanoveným způsobem (písemně). Pro případ reklamace jsou všechny hovory zaznamenávány.

Pokud banka umožňuje klientům zadávat bankovní transakce pomocí internetu nebo faxu, jsou bezpečnostní opatření zpřísněna použitím tzv. elektronického klíče. Každá operace musí být potvrzena tzv. digitálním podpisem 

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!