Reklama

PIT

Odkazy

  1. Úloha reklamy
  2. Druhy reklamních kampaní
  3. Zaměření reklamy

Lidé činí nákupní rozhodnutí na základě emocí, ale tato nákupní rozhodnutí zdůvodňují fakty.

Úloha reklamy

Reklama jako zdroj informací

Základní úlohou reklamy je vytvoření informačního povědomí o firmě nebo výrobku

reklama původně byla jen upozorněním na existenci něčeho (inzeráty). Dnes je jejím úkolem přesvědčit, že výrobek nebo služba určité firmy je nejlepší.

Kvalita reklamy není v relaci s kvalitou výrobku

Informační obsah reklamy je obvykle nízký. Potřebujeme-li podrobnější informace nebo skutečné informace, musíme si je zjistit sami. Základním smyslem reklamy je upozornit na existenci něčeho – výrobku, služby nebo třeba politického postoje.

Druhy nevhodné reklamy

Klamavá reklama
uvádí záměrně nepravdivé informace ve snaze někoho poškodit
Zavádějící reklama
uvádí jen některé informace, současně neobsahuje informace, které jsou důležité
Reklama bombastická – neadekvátní
reklama je nebo měla by být cílená, určená pro určitou skupinu zákazníků. Bombastická reklama je určena k oslovení široké masy, například prezentace politického postoje.

Úspěšná reklama minimalizuje potřebu námahy zákazníka.

Výhody reklamy

Informace z reklamy jsou obvykle zdarma. Zákazník je platí později tím, že koupí finální výrobek, případně využije nabízenou službu.

Motivátory

mají za úkol emocionálně oslovit potenciálního zákazníka. Podstatné je, že vložením motivátoru do reklamy získáme pozornost čtenáře nebo posluchače. Záleží pak na naší šikovnosti, jak toho dokážeme využít ve zbytku sdělení. Například při prodeji auta by se daly využít téměř všechny:

Motivátorů je více, zde je uvedeno jen deset nejdůležitějších. Pro vytvoření kvalitní reklamy obvykle stačí vybrat si 2-3 z nich (všechny naráz se použít nedají) a vytvořit slogan, obrázek nebo jiné sdělení.

Druhy reklamních kampaní

Zaměření reklamy

Stránka je optimalizována pro studenty verze V3.x a vyšší. Náměty a připomínky

Sponzorované odkazy

Valid XHTML 1.0 Strict!